Výprava do Kostelce nad Orlicí

V pátek 4.5. se skauti z 6. oddílu Sokoli, vydali na víkendovou výpravu, na které se hrálo spoustu her, jako například Dobble, žabičky, želvičky, ale hlavně byl program zaměřený na komunikaci a chválení se navzájem.

První den jsme jeli vlakem z Chotěboře, až do Kostelce nad Orlicí, kde jsme se také hned ubytovali v chatkách, a poté následovala večeře. Po večeři byl krátký program, který se skládal ze tří částí. První část: měli jsme si najít místo, které se nám nějakým způsobem líbí. Druhá část byla o komunikaci mezi dvěma lidmi a třetí o popisování obličeje, tomu druhému z dvojic. Popsat jak vypadá a jaké z něho vyzařují pocity.

Další den jsme byli rozdělení na skauty a vlčata. Obě skupiny se měli dostat na totéž místo, a to k hradu Litice. Jen skauti to vzali na lodích po řece Divoká Orlice a vlčata pěšky a vlakem. V hradu Litice jsme měli prohlídku, o které jsme si také potom povídali. Po prohlídce jsme se zase rozdělili. Skauti jeli ještě kousek na lodích a přistoupili k vlčatům, která jela vlakem směr Kostelec nad Orlicí. Celý tento, poměrně náročný den jsme zakončili u ohně, kde jsme si zahráli na kytaru a zazpívali si k tomu. Také jsme si vyprávěli zážitky z uplynulého dne. U ohně jsme ale nepobyli moc dlouho a všichni se odebrali ke spánku.

Další den jsme vstávali poměrně pozdě, ale uklidit jsme stihli a vlak nám taky neujel. Celou výpravu jsme tak zakončili, když jsme vlakem dojeli zpět do Chotěboře. Víkend jsme si všichni opravdu užili a těšíme se na další oddílovou výpravu.