Závody vlčat a světlušek v Přibyslavi

Každý rok se skauti připravují na závody, kde si poměřují své dovednosti v různých oblastech. Na letošní rok vyšly závody vlčat a světlušek, mladších skautů a skautek. Na základní kolo konané 28. dubna v Přibyslavi, které pořádalo místní skautské středisko, vyrazily hned dvě družiny z 12. oddílu Kukaček, a to nejmenší Jahůdky a o něco starší Sekačky.

Na závod se vypravily vlakem, cestou se potkaly s brodskými vlčaty a světluškami. Závod byl zahájen nástupem, kdy byla na stožár vytažena státní vlajka za zpěvu junácké hymny. Pak každá družina předvedla svůj pokřik a pořadatelé vysvětlily pravidla. Prvním úkolem bylo najít šifru, která prozrazovala, kde najít mapu závodu. Když byla mapa získána, nic nebránilo vyrazit na stanoviště. Úkoly na nich byly opravdu rozmanité, záchrana zraněných, poznávání rostlin, znalost dopravních značek, příprava svačiny, poznávání historických osobností a další. Závod obě družinky dokončily včas.

Po ukončení závodů bylo slavnostní vyhlášení. I když se ani Sekačkám a ani Jahůdkám nepodařilo postoupit do krajského kola, vůbec to nevadilo, protože si závod velmi užily a těší se na ten příští.

Kukačky