Výroční oheň 4. oddílu

V sobotu 14. 4. se konal výroční oheň, na kterém náš oddíl oslavil 52. výroční svého vzniku. Oheň se uskutečnil na tradičním místě v okolí Chotěboře, které je každoročním dějištěm této události. Během cesty jsme hráli hry, když už jsme se blížili na místo, bylo nám vysvětleno, že se nejedná o obyčejný oheň, ale o oheň slavnostní, což znamenalo dodržovat jistá pravidla. Oheň začal samotným zapálením hranice, následoval projev a poté jsme si zahráli krátkou hru. Nakonec jsme se sešli v kruhu kolem ohniště a akci symbolicky zakončili oddílovým pokřikem.

Josef Uchytil (Grizzly) sdružil v roce 1966 útlou skupinku chlapců a vznikl tak 4. oddíl. V roce 1990, když byla činnost oddílu 4. dubna obnovena, převzal vedení oddílu Miloš Fikar – Mauglí. V současné době má náš oddíl takřka 30 členů.

Náš oddíl má dlouholetou tradici, na kterou máme právo být náležitě pyšní. Nesmíme zapomenout na skautské hodnoty, které stály u vzniku našeho oddílu, proto se také každoročně scházíme k tomuto výročnímu ohni.

                                                                                                                              Vašek Paclík – Řezáč