Říše divů 2014

Každý, kdo měl možnost seznámit se s Alenkou v říši divů od Lewise Carrola, zajisté alespoň na chvíli zatoužil objevit tajemnou říši divů, kde umí zvířata mluvit a kde je možné cokoliv. Objevování této říše bylo tématem letošního tábora 12. Oddílu, který se konal u vesnice Lhůta ve dnech 28. 6. – 12. 7. 2014. Přečíst si víc oŘíše divů 2014[…]

Letní tábory 2013

V letošním roce se uskutečnily tři skautské tábory pod organizací střediska Doubravka, které zavedly své účastníky na Divoký západ či do předválečné Anglie nebo řešily ohrožení planety ekologickou katastrofou. Táborů se zúčastnilo kolem 80 účastníků. 4. a 12. oddíl zvolily společné tábořiště poblíž Lhůty u Libice nad Doubravou, 6. oddíl se vydal tábořit do vzdálenějších Kundratic na Žďársku. Na všech Přečíst si víc oLetní tábory 2013[…]